"Loading..."

Project: Melmerpark totaalconcept

Melmerpark totaalconcept

Aan de westkant van de stad heeft de gemeente Kampen de strook tussen de N50 en de huidige bebouwing bestemd als bedrijvenpark. Wij zijn verantwoordelijk voor de invulling van de zuid-zijde, een 2,5 km. lange strook op een belangrijke zichtlokatie vanaf de N50. De locatie vormt de entree van de stad vanuit de richting Dronten. Op het terrein zijn 5 kantoorgebouwen, een hotel, perifere detailhandel een brandstoffenverkooppunt gepland. Uitgangspunt was om alle gebouwen in één architectuur vorm te geven.

Categorie: nieuwbouw, bedrijfsmatig